ROSSMANN

VYHRAJTE LÍSTKY DO KINA

Souhlasím s pravidly soutěže

Tímto dobrovolně uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen Zákon), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, email a adresa bydliště, číslo účtenky o nákupu libovolných výrobků Colgate a datum nákupu (dále jen Osobní údaje) po dobu 3 let společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071, jakožto správcem Osobních údajů (dále jen Správce), a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace soutěže "Soutěž o lístky do kina v prodejnách Rossmann", včetně oznámení a zaslání příslušné výhry (dále jen Soutěž). Současně souhlasím, aby Správce předal mé Osobní údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafickému studiu Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Správcem pověřenému zpracovateli Osobních údajů, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže, a agentuře grey dot s.r.o., se sídlem Vilímkova 1243, Zbraslav, 156 00 Praha 5 IČ: 05003717 za účelem zaslání výhry v Soutěži. Na internetové adrese www.colgatepromo.cz jsem byl v rámci pravidel Soutěže ve smyslu Zákona poučen a informován o mých právech souvisejících se zpracováním Osobních údajů, především o mém právu přístupu k Osobním údajům, právu žádat jejich opravu a o právu na zrušení souhlasu se zpracováním mých Osobních údajů. V případě výhry souhlasím se zveřejněním svého jména a příjmení na internetové adrese www.colgatepromo.cz.

VYHRAJTE LÍSTKY DO KINA

Akce probíhá od 22. 2. do 28. 2. 2018.

© 2018 Colgate-Palmolive. Design a programování Grafické studio VLADO.